23 Aralık 2008 Salı

Fransa, ETA ve Çifte Standart

Fransa ETA ve Çifte Standart


Mehmet Faraç - 21.11.2008, Cumhuriyet Gazetesi


İspanya, kanlı terör eylemleriyle adını duyu­ran Bask örgütü ETA' ya yönelik operasyonla­rın sevincini yaşıyor. Bu sevinç salt örgütün önemli isimlerinden biri olan ve ispanya'da 1980 yılında bombalı bir eylemde 25 kişiyi öldüren Juana Chaos'ın Belfast kentinde teslim ol­masından kaynaklanmıyor. ETA' nın askeri lideri 'Txeroki'' kod adlı Garkoitz Asiazu Rubi­na' nın 4 gün önce, Fransa'nın güneyinde ya­kalanmasının örgüte büyük darbe vurduğu söyleniyor. Fransa İçişleri Bakanı Michele Al­liot-Marie, 2007'de 2 İspanyol istihbarat gö­revlisinin öldürülmesinden sorumlu tutulan Ru­bina' nın İspanya'ya iade edileceğini açıkladı. Bu operasyon PKK' lileri Türkiye'ye iade etmekten kaçınan Fransa'nın terörle mücadeledeki çifte standardını' da yeniden gündeme getirdi!

İspanya ve Fransa sınırları içinde yaşayan Bask kökenliler için bağımsız bir devlet kurmayı hedefleyen ETA' nın (Euskadi Ta Askatasuna) şeklindeki açılımı Türkçede "Bask Vatanı ve Öz­gürlük" anlamına geliyor. 1959 yılında Franco diktatörlüğüne karşı kurulan örgüt, kültürel hak savunuculuğunu bir süre sonra şiddet eylemlerine dönüştürdü. Madrid Üniversitesi'ndeki solcu gruplardan oluşan timler, örgütün ey­lemlerinde önemli bir etken haline getirildi.

Örgüt kanlı eylemlerini 1968'den itibaren yoğunlaştırdı. 1973'te Franco rejiminin önemli yöneticilerinden Amiral Carrero Blaneo ETA' cılar tarafından öldürüldü. Örgüt 1974'te ikiye bölündü. Askeri kanadı şiddet eylemleri­ni sürdürürken siyasi kanat 1978 yılında "Herri Batasuna" adını aldı. 1979'da hükümetin Bask Bölgesi'nde yaşayan iki milyon kadar kişi için özerklik vermesi örgütü durdurmadı. ETA, "Tam bağımsızlık" söylemiyle terör eylemleri­ni 8 yıl sonra yeniden yoğunlaştırdı. 1986 yı­lında Fransa, ETA militanlarını İspanya'ya ia­de edince örgüt, ispanya'daki Fransızlara karşı eylemler düzenlemeye başladı. Örgütün 1987'de Barcelona' da düzenlediği saldırıda 21 kişinin ölmesi, ETA' nın giderek çok: tehlikeli bir güç haline geldiğini gösterdi.

1998'de tek taraflı ateşkes ilan eden ETA, hükümetle görüşmelerden beklediği sonucu alamayınca eylemsizlik kararından bir yıl sonra vazgeçti. Örgüt 2006'da ise kalıcı ateşkes ilan etti. Ancak aynı yılın son gününde Madrid'deki Barajas Havaalanı' nda­ki saldırıda 2 kişinin ölmesi bu ateşkesin de bozulmasına yol açtı.

İspanya hükümeti, kimi seçimlerde Bask Böl­gesi'nde oyların yüzde 20'sini elde eden Ba­tasuna' yı ETA' nın siyasi kanadı olduğu ge­rekçesiyle 2002'de kapattı. İspanya ETA ile mü­cadelesini Fransa'nın desteğiyle sürdürürken, bu çalışmalar salt güvenlik uygulamala­rıyla yürütülmedi. İspanya hükümeti iki ay ön­ce ETA' ya parasal katkı sundukları gerekçe­siyle 24 işadamı hakkında dava açtı. İspanya Yüksek Mahkemesi ise 3 ay önce Bask Böl­gesi'nde faaliyet gösteren Bask Komünist Partisi (PCTV) ile Bask Milliyetçi Hareketi'ni (ANV)kapattı. Söz konusu partiler ETA' nın te­rör eylemlerini eleştirmekten kaçınıyordu. İspanya'da Batasuna ile birlikte kapatılan ETA yanlısı parti sayısı üçe ulaştı.

ABD ve AB ise bombalı araçlarla düzenlenen saldırılar ve silahlı eylemlerle 850'den fazla kişiyi öldüren ETA' yı tıpkı PKK gibi terörist ör­gütler listesine aldı. Örgütün 650'den fazla üye­si son 8 yıldır sürdürülen operasyonlar sonra­sı cezaevine konuldu. Bu militanlardan 179' u 1993'te örgüte yönelik kapsamlı operasyonda tutuklanmıştı.

ETA' nın askeri lideri Garkoitz Asiazu Rubina ise Fransız ve İspanyol istihba­ratçılarının ortak operasyonuyla Caute­rets bölgesinde ele geçirildi. İspanyol hü­kümetinin "diyalog" çağrılarına karşı Çı­kan Rubina, örgütün "Şahin" kanadını temsil ediyor. Bask Bölgesi'ndeki so­runun şiddetin dayatılmasıyla aşılabileceğini savunan Rubina, bu uğurda ken­disine bağlı eylem hücrelerini bombalı saldırı­lara yöneltmekten çekinmiyordu. İspanyol ga­zeteleri Rubina' nın yerine Fransa'da gizlendi­ği belirtilen "Gurbita" kod adlı Airzol Iriondo Yarza' nın geçeceğini ve eylemlerin yeniden baş­layabileceğini öne sürüyor.

Peki, ETA' ya yönelik operasyonlar Türkiye'de neden bu kadar yakından izleniyor? ETA aslında bir açıdan da "İspanya'nın PKK'si" olarak ad­landırılıyor. DTP'liler yıllardır İspanya hükü­metinin ETA ile görüşmesini örnek göstererek PKK ile diyaloğa geçilmesini istiyor. Bu mesaj uğruna ETA ve IRA temsilcileri DTP' nin kon­grelerinde bile ağırlanıyor! Avukat görüşmelerinde sık sık ETA' ya vurgu yapan Abdullah Öca­lan da PKK ile diyalog kurulması istemiyle TBMM'deki 164 milletvekiline geçen yıl mek­tup göndermişti!

Fransa hükümeti kendi ülkelerinde de ey­lemlere karışan örgütü etkisizleştirebilmek için ispanya ile işbirliğini aksatmayacağını gösteri­yor. Oysa aynı Fransa, PKK konusunda Türki­ye'ye karşı çifte standart uygulamaya devam edi­yor. Geçen yıl yakalanan, aralarında Avrupa so­rumlularının da bulunduğu 16 PKK' liye yönelik uygulamalar da bu gerçeği ortaya koyuyor.

Paris Mahkemesi "PKK’nın kasası" olarak bilinen Nedim Seven ile Avrupa sorumlularından Rıza Altun' u tutuksuz yargılanmak üzere ser­best bıraktı. İki PKK' li daha sonra Fransa'dan kaçtı. Seven, geçen aylarda İtalya'da yakala­narak Fransa'ya iade edildi. Türkiye'nin tüm ça­basına karşın Fransa Altun, Seven ve diğer PKK kadrolarını iade etmeye yanaşmadı.

Rubina'nın ele geçirildiği operasyonun, Fran­sa ve ispanya arasında terörle mücadele ala­nındaki "mükemmel işbirliğini" gösterdiğini söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy PKK konusunda etkili bir adım atabilecek mi? .. Rubina' nın yakalanmasını, "Bu tutuklama Fran­sız polisi ve jandarmasının terörizmin her çeşi­dine karşı savaştaki kararlılığını gösteriyor" di­ye açıklayan Fransa İçişleri Bakanlığı'nın tavrı PKK konusunda da bir kararlılığa dönüşebile­cek mi? ..

İsviçre'nin PKK yanlısı derneklerin faaliyetlerini kontrol altına alması', KDP lideri Mesud Bar­zani'nin Beyaz Saray'da Bush' la görüşmesi ve Türkiye'nin Kürt yönetimiyle PKK' nin enterne edilmesine yönelik yeni bir plan hazırlaması, Fransa'nın da PKK' ye sırtını döneceğinin işaretlerini veriyor!

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder